നവംബര്‍ 30 നു അബുദാബി മലയാളി സമാജത്തില്‍. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി കാത്തിരിക്കുക.