പുണ്യങ്ങളുടെ പൂക്കാലമായ റമദാൻ മാസത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ട്ടമായ ഇരുപത്തി ഏഴാം നോമ്പിനു നൊസ്റ്റാൾജിയ അബുദാബി,
യു എ ഇ എക്സേചിന്റെ സഹകരണത്തോടെ അബുദാബി മുസഫ്ഫ വൈറ്റ്‌ അലുമിനിയം കമ്പനി തൊഴിലാളികള്ക്ക് വേണ്ടി ഇഫ്താർ സംഗമം നടത്തി.